Pups

We hebben er lang naar uitgekeken om ons eerste nest te fokken en hebben alles zorgvuldig voorbereid. We stellen hoge eisen aan de gezondheid, het exterieur en het karakter en doen ons best om een zo gezond mogelijk goed nest te fokken.

Met veel vreugde kunnen we mededelen dat wij op 24 juli 2017 ons eerste nestje ruwharige standaard teckels hebben mogen verwelkomen!

De pups zijn bij ons in de huiskamer geboren en groeiden hier ook op, temidden van onze andere honden. Alle pups zijn uitgevlogen naar hun nieuwe baasjes en we krijgen erg leuke terugmeldingen over hun leventjes.

We gaan in de toekomst wel weer een nestje fokken, dat zal waarschijnlijk in de loop van 2018 een keer zijn. Mocht u tegen die tijd belangstelling hebben voor een pup van ons, houd dan onze website in de gaten.